Begeleiding bij dementie

Veenendaal 2 (begeleiding)

Begeleiding bij dementie

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie heeft of wanneer de diagnose al is gesteld dan kan dat veel vragen oproepen. Vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de ziekte en het verloop ervan, over de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning of over de hulp en begeleiding die mantelzorgers kunnen krijgen. Curadomi ondersteunt u graag.

Hoe wij te werk gaan

Veel mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzor­gers willen vaak graag aan die wens tegemoet komen. Met hulp en advies van de case­manager dementie, lukt dat op een goede manier. Wanneer kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de casemanager dementie?

  • Als u zich onzeker voelt, het gevoel heeft dat er iets niet pluis is en u hier graag over wilt praten.
  • Als u twijfelt over uw geheugen of dat van een ander.
  • Als u zorgt voor iemand die vergeet­achtig is, van wie het gedrag verandert of voor iemand die dementie heeft en uw vragen en zorgen met een deskun­dige wilt bespreken.
  • Wanneer u iemand zoekt die goed de weg weet in de wereld van wonen, zorg en welzijn.

De casemanager is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij is op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning bij u in de buurt, kent de (financiële) re­gelgeving en heeft allereerst oog voor uw belang. Zij kan u bijstaan in het hele ziekteproces, van het allereerste ‘niet pluis’ gevoel tot opname van de persoon met dementie of diens overlijden. De casemanager behartigt tijdens het ziekte-proces de belangen op het gebied van wonen, welzijn en zorg van uzelf en van degenen die voor u zorgen.

Begeleiding bij dementie

Er kan ook (extra) begeleiding geboden worden door een medewerker van de ambulante hulpverlening van onze zusterorganisatie Agathos. Hierover leest u meer op www.agathos-hulpverlening.nl

Indicatie en kosten

Casemanagement dementie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onze wijkverpleegkundige of casemanager dementie komt bij u thuis en stelt de indicatie. Klik hier voor meer informatie over de financiering van de kosten.

Contact en aanvragen

Om hulp te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze casemanager of wijkverpleegkundige dementie maakt een afspraak voor een intakegesprek.

Tips en advies

Heeft u te maken met dementie in uw omgeving en wilt u alvast wat meer informatie? Bekijk dan onze serie Dementie wat nu? waarin casemanager dementie Ria Visser aan de hand van verschillende thema's tips en adviezen geeft hoe u met deze veranderingen en vragen om kunt gaan. U bekijkt de serie hier

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.