PGB- en particuliere tarieven | Curadomi

medewerker en cliënt 3

PGB- en particuliere tarieven

Hieronder vindt u de tarieven voor 2021 voor de diensten die door PGB-houders wordt ingekocht. Deze tarieven gelden ook voor degenen die particuliere zorg van Curadomi inkopen.

OMSCHRIJVING EENHEID      TARIEF 2021
Hulp bij huishouden uur € 27,00
Persoonlijke verzorging uur € 53,40
Verpleging uur € 72,60
Begeleiding uur € 62,40
Zorgondersteuning uur € 43,80
Integraal tarief wijkverpleging (zvw) uur € 61,20
Dagbesteding basis uur € 10,20
Dagbesteding ouderen (somatisch en psychogeriatrisch)      uur  € 14,40
Vervoer per dag € 7,72

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.