Cliëntenraad | Curadomi

Veenendaal 2 (begeleiding)

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor cliënten. Zij behartigt de algemene belangen van iedereen die zorg en/of begeleiding krijgt van Agathos of Curadomi (beiden zijn onderdeel van Lelie zorggroep). Dit doet ze door de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het belang van de cliënt.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt door de directie geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De cliëntenraad analyseert en bespreekt deze informatie, raadpleegt soms cliënten of deskundigen en komt zo tot een advies. Zo nodig stelt de cliëntenraad een werk- of adviesgroep in. Verder kan de cliëntenraad ook op eigen initiatief de directie adviseren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtencommissie. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.

Betrokken bij de organisatie
De cliëntenraad is door de directie benoemd en bestaat uit een aantal mensen die zorg ontvangen van Agathos of Curadomi of die op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie. Alle leden onderschrijven de grondslag (de christelijke identiteit) van de organisatie. Een belangrijk punt van aandacht is de herkenbaarheid van deze identiteit in de dagelijkse praktijk van zorg- en hulpverlening.

Contact met cliënten
De cliëntenraad vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. Daarom legt de cliëntenraad ook huisbezoeken af. Dit gebeurt alleen als de cliënt of mantelzorger dit ook wil. Vanzelfsprekend wordt dan geheimhouding in acht genomen.

Lid worden van de cliëntenraad?
Mogelijk heeft u ook interesse om als lid van de cliëntenraad te functioneren of eens een vergadering bij te wonen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via de onderstaande contactgegevens.

Bereikbaarheid cliëntenraad
De cliëntenraad is per e-mail te bereiken via: clientenraad@leliezorggroep.nl
Het adres van het secretariaat van de cliëntenraad is:

Cliëntenraad Agathos en Curadomi
P/a Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.