Cliëntenraad | Curadomi

Veenendaal 2 (begeleiding)

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor cliënten. Zij behartigt de algemene belangen van iedereen die zorg en/of begeleiding krijgt van Agathos of Curadomi (beiden zijn onderdeel van Lelie zorggroep). Dit doet ze door het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over het belang van de cliënt.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt door het management geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De cliëntenraad analyseert en bespreekt deze informatie, raadpleegt soms cliënten of deskundigen en komt zo tot een advies. Zo nodig stelt de cliëntenraad een werk- of adviesgroep in. Verder kan de cliëntenraad ook op eigen initiatief de directie adviseren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtenfunctionaris. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.

Betrokken bij de organisatie
De cliëntenraad is door de organisatie benoemd en bestaat uit ( vertegenwoordigers van ) een aantal mensen die zorg ontvangen van Agathos of Curadomi of die op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie. Alle leden onderschrijven of respecteren de grondslag (de christelijke identiteit) van de organisatie. Een belangrijk punt van aandacht is de herkenbaarheid van deze identiteit in de dagelijkse praktijk van zorg- en hulpverlening.

Contact met cliënten
De cliëntenraad vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. Daarom leggen sommige cliëntenraden ook huisbezoeken af. Dit gebeurt alleen als de cliënt of mantelzorger dit ook wil. Vanzelfsprekend wordt dan geheimhouding in acht genomen.

Lid worden van de cliëntenraad?
Mogelijk heeft u ook interesse om als lid van de cliëntenraad te functioneren of eens een vergadering bij te wonen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via de onderstaande contactgegevens.

Samenstelling cliëntenraad thuiszorg en ambulante hulpverlening
De cliëntenraad van de thuiszorg en ambulante hulpverlening van Lelie zorggroep wordt gevormd door een groep cliënten of hun vertegenwoordigers van onze thuiszorgactiviteiten die worden uitgevoerd door de medewerkers van Agathos thuiszorg en Curadomi. Zij vergaderen vijf tot zes keer per jaar en praten vanuit het cliëntperspectief mee over beleidsvorming in de organisatie. In de cliëntenraad hebben de leden verschillende aandachtspunten, zoals de soort zorg of hulpverlening die geboden wordt.

Deze cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. M.C. van Veen (voorzitter) + Regio Noord-Nederland EMZ
  • Mevr. W. Ekkel (secretaris)
  • Dhr. J. de Jong (ambulante hulpverlening)
  • Mevr. K. Treffers (ambulante hulpverlening) + Regio Rotterdam-Katwijk EMZ
  • Dhr. H. Roseboom: Regio Midden-Nederland EMZ
  • Dhr. F. Steutel: Regio Zeeland EMZ
  • Dhr. J.P. Kamerling: Regio Groene Hart EMZ

Naast deze cliëntenraad heeft Lelie zorggroep ook een centrale cliëntenraad. Zie voor samenstelling onze landelijke website.

Contact met de cliëntenraad
De cliëntenraad wil graag alle cliënten van Lelie zorggroep vertegenwoordigen. U kunt contact met hen opnemen door te mailen naar clientenraad@leliezorggroep.nl. U kunt ook bellen met Lelie zorggroep op het nummer 0900-2244777. Wij noteren uw vraag of opmerking en geven die door naar de cliëntenraad.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.