Samen voor betere zorg in Kampen!

Samen voor betere zorg in Kampen!

Samen voor betere zorg in Kampen!

In 2022 werkten we in de gemeente Kampen aan het project Herkenbare Wijkverpleging (HWK) door de vijf Kampense thuiszorgorganisaties. Met onder andere als doel het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het communiceren van een eenduidiger zorgaanbod richting (potentiële) cliënten.

 

Succesvolle start

Het was een succesvolle start van een mooie samenwerking. De werkgroep, bestaande uit wijkverpleegkundigen van de 5 organisaties, hebben mooie resultaten bereikt. Zo leerden wijkverpleegkundigen elkaar beter kennen, kunnen zij op casusniveau sneller afstemmen via o.a. de Siilo app en spreken zij elkaar periodiek in afstemmingsoverleggen. Ook is er verbinding gezocht met huisartsen, gemeenten en het sociaal domein waarna een eerste gezamenlijke bijeenkomst is georganiseerd. Daarnaast organiseerden we vanuit de projectgroep een eerste gezamenlijke activiteit rondom preventie: de inzet van de TZA Truck in Kampen en IJsselmuiden. In de TZA truck konden zorgmedewerkers en inwoners van Kampen en IJsselmuiden zorgtechnologie bekijken en testen.

Ook de leden van de stuurgroep, bestaande uit managers/bestuurders van de vijf thuiszorgorganisaties hebben niet stilgezeten. Met elkaar zijn zij gekomen tot een gezamenlijke visie, missie en ambitie en maakten zij afspraken over de verdere doorontwikkeling van de samenwerking in 2023. In het voorjaar 2023 gaan we hierover verder in gesprek met ook de zorgverzekeraar, huisartsen en het sociaal domein.

Feestelijk moment

Op vrijdag 27 januari hebben we het project Herkenbare Wijkverpleging Kampen feestelijk afgesloten. Met elkaar blikten we terug op (de resultaten van) het project en keken vooruit naar de toekomst. Er is een samenwerkingsafspraak ondertekend om de samenwerking in 2023 verder te ontwikkelen. Eén van de geplande acties is dat we cliënten willen informeren over de herkenbare wijkverpleging in Kampen. Dit doen we door de gezamenlijke ontwikkeling van een video.

Samen gaan we voor betere zorg in Kampen!

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.