Lelie zorggroep helpt structureel meer cliënten dankzij VirtueleThuiszorg

Lelie zorggroep helpt structureel meer cliënten dankzij VirtueleThuiszorg

Lelie zorggroep helpt structureel meer cliënten dankzij VirtueleThuiszorg

Dankzij de inzet van een totaalpakket aan innovaties in de thuiszorg kan Lelie zorggroep structureel meer cliënten helpen per medewerker. Het aantal cliënten per voltijdbaan (fte) in de thuiszorg steeg van 5,66 in 2020 naar 6,34 in 2021. Dat betekent dat Lelie zorggroep 12 procent meer cliënten kan helpen per fte. Dat blijkt uit de nieuwste rapportage naar het succes van de inzet van VirtueleThuiszorg van de organisatie.

De cijfers komen uit een periode waarin er ook nog veel verzuim was vanwege het coronavirus. Bij een lager verzuim zou de doelmatigheidswinst nog groter zijn geweest. De verwachting is daarom dat het aantal cliënten per fte nog verder kan stijgen.

De onderzoeksresultaten zijn een bevestiging van de eerder geconstateerde doelmatigheidswinst van de inzet van VirtueleThuiszorg over de periode 2020. In dat jaar begon Lelie zorggroep (en haar thuiszorgonderdelen Agathos en Curadomi) voor het eerst met VirtueleThuiszorg en kon de doelmatigheidswinst per cliënt worden gemeten. Die kwam toen op 38 procent minder zorginzet per cliënt waar VirtueleThuiszorg wordt ingezet.

Fysieke zorg uitgesteld

Inmiddels is het percentage cliënten dat VirtueleThuiszorg ontvangt verder gestegen tot ruim 40 procent. Bij de intakegesprekken met nieuwe cliënten wordt standaard gekeken of en welke innovatieve middelen ingezet kunnen worden bij deze cliënt. Dat heeft er inmiddels zelfs toe geleid dat 15 procent van de cliënten die VirtueleThuiszorg ontvangen vrijwel geen fysieke zorg (meer) nodig hebben. De verwachting is dat dit percentage de komende tijd verder zal stijgen en daarmee het moment waarop een cliënt dagelijks afhankelijk is van bezoek aan huis door een zorgverlener steeds verder kan worden uitgesteld. Dit verlicht de druk op de zorg, maar draagt bovendien bij aan de eigen regie van de cliënt over het eigen leven.

Door de inzet van virtuele zorg kunnen mensen bovendien langer thuis blijven wonen. “Je ziet dat VirtueleThuiszorg vooral van grote meerwaarde is bij alleenstaande cliënten. Daar maakt het echt het verschil tussen langer thuis kunnen blijven wonen of opgenomen worden”, schrijft een medewerker. 

“Kans om zorgkloof te dichten”

“De resultaten laten zien dat de inzet van virtuele zorg een van de belangrijke kansen is om de kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod te dichten”, zegt Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. Van den Berg was onlangs op studiereis naar Israël waar hij met vijftig zorgbestuurders een inkijkje kreeg in de mogelijkheden van virtuele zorg die in dit land al veel verder is dan in Nederland. “De mogelijkheden zijn groot. Dat geeft hoop voor de toekomst. Als Lelie zorggroep blijven we daarom kijken hoe we de zorg slimmer en beter kunnen organiseren voor onze cliënten én medewerkers. Daarmee kunnen we een groot verschil maken, maar zijn we er nog niet. Daarom zullen we de komende tijd ook meer aandacht vragen voor andere opties om de zorgkloof te dichten. Denk aan de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, het werven en opleiding van nieuwe zorgmedewerkers en de bouw van zorgaanbod dat klaar is voor de zorgvraag van de toekomst.”

Kijk op onze verhalenpagina voor meer artikelen over VirtueleThuiszorg.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.