Continuïteitsbezoek na ziekenhuisopname

katwijk 2

Continuïteitsbezoek na ziekenhuisopname

Om de continuïteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte en hun naasten te verbeteren, kan in Katwijk een continuïteitsbezoek aangevraagd worden. Het gaat hierbij met name om mensen die (nog) geen lichamelijke zorgvraag hadden en waar dus geen reguliere thuiszorg voor wordt aangevraagd. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte worden, als zij weer thuis zijn uit het ziekenhuis, geconfronteerd met allerlei praktische, lichamelijke en emotionele veranderingen. Dit geldt ook voor de naasten van deze groep patiënten. Ook leert de ervaring dat de wijkverpleging vaak te laat wordt ingezet in de palliatieve fase.

Meer informatie leest u in de informatiefolder over het continuïteitsbezoek

Wilt u zich aanmelden voor het continuïteitsbezoek of meer informatie? Neem dan contact met ons op: 06-83676256.

Katwijk

Louise de Colignylaan 7a, 2224 VT Katwijk aan Zee

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij