Team Aan Zee | Curadomi

team aan zee

Team aan Zee

Welkom!

Ons team, Team aan Zee, bestaat uit ervaren en liefdevolle collega's van verschillende leeftijden die met veel enthousiasme zorg bieden binnen het centrum van Katwijk aan zee. In het gebied waar we werkzaam zijn speelt hoge ouderdom een rol en komen verschillende ziektebeelden voor. Bij een aanzienlijk deel van onze cliënten speelt het christelijk geloof een belangrijke rol in het leven. Ons team levert aan iedereen passende en unieke zorg en wordt er rekening met de persoonlijke wensen van onze cliënten. We werken graag samen en willen onze persoonlijke gaven en talenten zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen.

We willen thuiszorg bieden waarbij de cliënt zich thuis blijft voelen in eigen huis. We staan voor samenredzaamheid waarbij we uitgaan van uw eigen kracht. Eigen kracht gaat over zelf de regie houden. Over een plan met oplossingen maken, met de mensen om u heen die belangrijk voor u zijn. Over meedenken in uw situatie. Om zo samen te werken en het plan uit te voeren.

Daarnaast werken wij ook met Virtuele Thuiszorg. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg, overlegt en kijkt samen met u of een product uit de virtuele thuiszorg helpend kan zijn bij uw zorgvraag. Door het inzetten van Virtuele Thuiszorg producten behoud u de eigen regie, worden mantelzorgers ontlast, wordt er veiligheid geboden en verbetert de kwaliteit van zorg. Zie het kopje 'virtuele thuiszorg' voor voorbeelden binnen de Virtuele Thuiszorg.

We bieden liefdevolle zorg en willen daarmee een stukje van Gods liefde laten zien door te zorgen voor onze naasten. Zorg vanuit ons hart! Wanneer u er over nadenkt zorg nodig te hebben kunt u contact opnemen m.b.v. de onderstaande gegevens. Tevens kan de zorg aangevraagd worden via de huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen.

Bij vragen kan u ons mailen team1katwijk@leliezorggroep.nl of van 7.00-23.00 telefonisch bereikbaar op 071-3090421
Buiten deze tijden kunt u het centrale nummer bellen: 0900-2582583

Ons kantooradres:
Randweg 35
2225 PJ
Katwijk aan Zee

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij