Team Over Rijn | Curadomi

team OverRijn

Team Over Rijn

Welkom!

Ons team, Team Overrijn, bestaat uit collega’s die uit liefde en met passie hun werk uitvoeren. Bij ons staat samenwerken en verbinding centraal. In het gebied waar wij werken, voornamelijk Hoornes, Rijnsoever en het Witte hek is de zorgvraag divers. De zorgvraag kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij de persoonlijke verzorging, wondzorg en hulp bij medicatie. We werken aan kwaliteit van zorg door middel van het vergroten van onze kennis en teambesprekingen.

We willen thuiszorg bieden waarbij de cliënt zich thuis blijft voelen in eigen huis. We staan voor samenredzaamheid waarbij we uitgaan van uw eigen kracht. Eigen kracht gaat over zelf de regie houden. Over een plan met oplossingen maken, met de mensen om u heen die belangrijk voor u zijn. Over meedenken in uw situatie. Om zo samen te werken en het plan uit te voeren.

Daarnaast werken wij ook met Virtuele Thuiszorg. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg, overlegt en kijkt samen met u of een product uit de virtuele thuiszorg helpend kan zijn bij uw zorgvraag. Door het inzetten van Virtuele Thuiszorg producten behoud u de eigen regie, worden mantelzorgers ontlast, wordt er veiligheid geboden en verbetert de kwaliteit van zorg. Zie het kopje 'virtuele thuiszorg' voor voorbeelden binnen de Virtuele Thuiszorg.

We bieden liefdevolle zorg en willen daarmee een stukje van Gods liefde laten zien door te zorgen voor onze naasten. Zorg vanuit ons hart! Wanneer u er over nadenkt zorg nodig te hebben kunt u contact opnemen m.b.v. de onderstaande gegevens. Tevens kan de zorg aangevraagd worden via de huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen.

Voor meer informatie of het aanvragen van zorg kunt u ons dagelijks bereiken van 7 tot 23 uur op het nummer: 071- 3090424 . Buiten deze tijden zijn wij te bereiken via 0900 - 25 82 583. Ook kunt u ons mailen op: team4katwijk@leliezorggroep.nl.

Ons kantooradres:
Jaap Bergmanstraat 32
2221 BN

Katwijk aan Zee

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij