Preventie coronavirus

Preventie coronavirus

Preventie coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Ook in Nederland groeit het aantal besmettingen dagelijks flink. Alle reden om maatregelen te nemen, zeker voor ons als zorgorganisatie. Lelie zorggroep en haar divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep Rotterdam volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM om zo mee te helpen aan de preventie van de verspreiding van het virus en te doen wat in ons vermogen ligt voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers. 

Hygiëne

Allereerst vragen we iedereen de hygiëneregels rond het coronavirus in acht te nemen, conform de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent even geen handen schudden, regelmatig de handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en voldoende afstand houden.

Medewerkers

We vragen medewerkers en vrijwilligers die verkoudheidsklachten én koorts hebben niet naar het werk te komen. Ons kantoorpersoneel werkt tijdelijk deels thuis. Bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn en waar veel collega's uit verschillende teams samenkomen, worden even uitgesteld. Ook onze fysieke activiteiten in de Ontdek de Zorg-Week hebben we geannuleerd.

Bezoekers

We vragen iedereen tot en met 31 maart af te zien van een bezoek aan een van onze locaties. Bezoek aan onze bewoners is alleen mogelijk na overleg met de betreffende locatie. Dit is ingrijpend, maar we hopen op ieders medewerking. Ondertussen denken we na over manieren om contact met bewoners te hebben zonder fysiek aanwezig te zijn, bijvoorbeeld via digitale middelen.

Ontwikkelingen

Er is een team van medewerkers gevormd die vanuit verschillende expertise de ontwikkelingen in de gaten houdt. Mochten ontwikkelingen ertoe leiden dat er meer maatregelen nodig zijn, dan communiceren we die via onze website en andere relevante kanalen.

Bekijk een aantal Veelgestelde vragen.

Kijk voor meer informatie over het Coronavirus op de website van het RIVM of op thuisarts voor tips hoe u mee kun helpen verspreiding van het virus te voorkomen.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij