Lelie zorggroep steunt manifest Samenleving

Lelie zorggroep steunt manifest Samenleving

Lelie zorggroep steunt manifest Samenleving

Samenleven is samen zorgen. Daarom zetten wij vandaag onze handtekening onder de Coalitie Samenleving. Samen met politieke partijen ChristenUnie, CDA en BBB (BoerBurgerBeweging) en maatschappelijke partners Stichting Present, SchuldHulpMaatje, Vereniging Hulp in Praktijk (HipHelpt) en Stichting TijdVoorActie zetten wij ons in voor een zorgzame samenleving. Juist daar waar dit knelt door regelgeving, financiering of andere problemen, zoeken we samen naar de oplossing. Zo krijgen we de zorg voor elkaar!

Namens Lelie zorggroep zette bestuurder Hendrik Jan van den Berg zijn handtekening. “In de ouderenzorg worden we al dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de groeiende vergrijzing en dat gaat de komende jaren verder toenemen. Om die toegenomen druk op de zorg het hoofd te bieden, werken we volop aan verandering door digitalisering van de zorg en reablement waarbij we kijken wat mensen nog zelf kunnen. Het is daarbij van groot belang om de samenleving bij de zorg voor hun naasten te betrekken. Dat past bij het DNA van onze organisatie, maar we zien dat we dit in de samenleving op veel plekken zijn kwijtgeraakt. Die onderlinge zorgzaamheid is hard werken en vraagt nauwe samenwerking en afstemming met politiek en maatschappelijke partners.”

Lees het manifest hier.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij