“Verkies vrijwilligerszorg boven de camper”

“Verkies vrijwilligerszorg boven de camper”

“Verkies vrijwilligerszorg boven de camper”

We worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Laten we die tijd goed gebruiken om te zorgen voor elkaar. Dat betoogde Marja Jager – Vreugdenhil, lector samenlevingsvraagstukken aan Hogeschool Viaa vrijdag tijdens het symposium Het zal onze zorg zijn, georganiseerd door NPV Zorg voor het leven, Pro Life Zorgverzekeringen en Lelie zorggroep. Het symposium kon rekenen op een brede belangstelling van zo’n 250 deelnemers van zorgstudenten tot vrijwilligers en zorgmedewerkers.

Ze maakte de vergelijking met de Zweedse tiener Greta Thunberg wiens toespraak bij de Verenigde Naties over klimaatproblematiek onlangs wereldnieuws was. Haar boodschap: Jullie volwassen wereldburgers denken te makkelijk dat de toekomstige generatie het klimaatprobleem wel oplost. Hoe durft u! “Deze boodschap geldt ook voor de zorg”, zegt Jager. Hoewel we weten dat de zorg zoals we die nu gewend zijn op lange termijn niet houdbaar is, zijn er maar weinigen die bereid zijn het over een andere boeg te gooien. “Verwachten we niet te veel van technologie of oplossingen zoals de participatiesamenleving?”

Zuid-Spanje

Hoewel er al jaren wordt gesproken over zo’n participatiesamenleving, ziet Jager die in de praktijk van haar onderzoek slechts mondjesmaat tot stand komen. “Gelukkig is er ook een mooie trend: we worden steeds ouder. Laten we die tijd goed gebruiken. Wellicht door later met pensioen te gaan, om de zorg met meer mensen te blijven betalen. Of door andere keuzes te maken als je eenmaal met pensioen bent. Ga je naar Zuid-Spanje? Of gebruik je de tijd om voor een ander te zorgen?”

Want juist ook dat zorgen voor elkaar, kan zorgen voor mooie momenten tijdens het pensioen, betoogt Jager op grond van haar onderzoek. “De best lopende projecten weten een beroep te doen op het normale. Door zorgsituaties terug te brengen naar contact, samen iets leuks doen, daarin zitten de beste sleutels om samen goede dagen te hebben en het beroep op zorg iets terug te dringen.”

10 miljoen per dag

“Wilt u de zorg van 2040 waarin alles kan, maar erg duur is, of de zorg van 2020?” vroeg gezondheidseconoom Johan Polder. Bijna iedereen koos voor 2020. Polder ziet de samenleving echter massaal andere keuzes maken. Het medicijn voor dementie of kanker mag wat kosten. De zorg kost de samenleving nu al 10 miljoen euro per dag. Als we niets doen is dat in 2040 het dubbele. “Wat zijn we bereid te schrappen? Ik heb het idee dat we momenteel het medicijn voor kanker betalen door te bezuinigen op de zorg voor oudere en kwetsbare mensen.” Polder vraagt zich af of de huidige collectieve financiering van verpleeghuiszorg niet te veel als verzekering van de erfenis geldt. “Moeten we het vermogen van de babyboomgeneratie niet gebruiken om de zorg voor hen te financieren?” Om de zorg van de toekomst houdbaar te houden, is volgens Polder veel wijsheid, matigheid en rechtvaardigheid nodig. Daarnaast houdt hij het overwegend christelijke publiek voor om altijd te leven in de wetenschap dat Jezus terug kan komen. En tot die tijd de werken van de barmhartigheid te doen en zo zorg te dragen voor onze naaste.

Maatschappelijke dienstplicht

In het debat pleit Marja Jager voor een maatschappelijke dienstplicht voor de net gepensioneerden. Polder heeft daar zijn vragen bij. “Zorgen voor elkaar is toch iets anders dan je land verdedigen. Zorg is een prachtig beroep. Doen we onze zorgmedewerkers niet ontzettend tekort door te suggereren dat het ook een dienstplicht kan zijn?”

Kunnen christenen hierin niet het voortouw nemen, vraagt iemand uit de zaal zich af? Daarover zijn Polder en Jager het roerend eens. “Wij zullen de eersten moeten zijn die die camper niet kopen. Die vrijwillig die maatschappelijke diensttijd aangaan.”

Dagvoorzitter Diederik van Dijk deed daarop een oproep aan de deelnemers. “Laten we niet wachten op een volgend symposium, maar vanaf vandaag een beweging op gang brengen: het zal onze zorg zijn! Als christenen mogen we daarin een voorhoede vormen.”

Bekijk hier de presentatie van Johan Polder

Bekijk hier de presentatie van Marja Jager - Vreugdenhil

Lees hier de volledige toespraak van Marja Jager - Vreugdenhil

Het symposium telde zo'n 250 deelnemers

Muzikaal intermezzo 

Vraag vanuit het publiek

Workshop zorginnovaties door Jantine Wilschut en Marit Baaij van Lelie zorggroep

Workshop 'De Ramp' onder leiding van Hendrik Jan van den Berg, bestuurder Lelie zorggroep

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.