Lelie zorggroep blikt terug op positief 2018

Lelie zorggroep blikt terug op positief 2018

Lelie zorggroep blikt terug op positief 2018

Lelie zorggroep heeft in meerdere opzichten een positief resultaat geboekt in het jaar 2018. Dat blijkt uit ons deze week verschenen jaarverslag 2018. Het jaar 2018 was een jaar waarin we de vruchten konden plukken van de in  voorgaande  jaren  ingezette  veranderingen.  Het  was  een  jaar  van  doorontwikkeling  en  relatieve rust.  Die  rust,  groei  en  ontwikkeling  vertaalde  zich  ook  in  tevreden  medewerkers  en  cliënten.  We  zijn  trots  op  het  gemiddelde  cijfer  van  een  8  uit  ons  medewerkerstevredenheidsonderzoek. Cliënten gaven ons op Zorgkaart Nederland gemiddeld een 8,6 voor onze zorg- en hulpverlening. Daarnaast boekte de organisatie een positief financieel resultaat van 1,5 miljoen euro. Geld dat nodig is om te blijven investeren in persoonsgerichte zorg- en hulpverlening vanuit onze christelijke identiteit.

De in 2017 gekozen regio-indeling en aansturing van de thuiszorg kreeg in 2018 verdere invulling en implementatie. Teams groeien zowel in aantal cliënten dat zij helpen als in doelmatigheid. In onze huizen zijn we succesvol overgestapt op ONS van Nedap als nieuw elektronisch cliëntdossier en hebben we daarbij direct stappen gemaakt om persoonsgericht werken vast te leggen in de dossiers.  Daarnaast hebben we met succes extra financiële middelen aangevraagd voor de verpleeghuiszorg.  Dat  betekent  meer  geld  voor  extra  medewerkers  op  de  afdelingen.

In 2018 hebben we ons identiteitstraject afgerond, wat resulteerde in een herijkte missie en visie en onze nieuwe kerndaden: Liefdevol, dichtbij, daadkrachtig en verbindend.

Lelie zorggroep dankt alle cliënten voor het vertrouwen, de medewerkers voor hun geweldige inzet en al onze partners voor de prettige samenwerking.

Lees hier ons jaarverslag.

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland. Met onze divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn bieden wij zorg en hulpverlening die past bij onze 6500 cliënten én ruim 3000 medewerkers. Dit doen we vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.