E-healthprojecten krijgen een boost door toegekende subsidies

E-healthprojecten krijgen een boost door toegekende subsidies

E-healthprojecten krijgen een boost door toegekende subsidies

Dankzij subsidie van RVO kan Lelie zorggroep van start met meerdere innovatieve projecten rond e-health. Zo gaan we beeldzorg – in coronatijd een welkom alternatief voor de reguliere hulp – binnen de ambulante hulpverlening een structurele plek geven.
Ook starten we met een project om thuiswonende cliënten die lichte psychische klachten ervaren zoals angsten, slaapproblemen, piekeren, financiële zorgen en stress, digitale ondersteuning te bieden. De cliënten krijgen hulp in de vorm van online modules, onder digitale begeleiding van ambulant hulpverleners van Agathos. Op deze wijze kunnen mensen thuis zelf werken aan hun psychische klachten, waardoor tijdens de huisbezoeken meer tijd overblijft voor andere hulp en ondersteuning gecontinueerd kan worden, ook in die situaties dat een huisbezoek niet (meer) mogelijk is.

Dwaaldetectie en geofencing
Verder kan door de toegekende subsidie een grote groep nieuwe cliënten gebruik maken van dwaaldetectie en geofencing. Thuiswonende ouderen met cognitieve problemen kunnen zich hierdoor veilig bewegen binnen een bepaalde leefcirkel en weer zelfstandiger reizen. Komt iemand buiten die cirkel, dan wordt een contactpersoon gewaarschuwd. Er kan ook een spreekluisterverbinding tot stand worden gebracht met een welzijnscoach die helpt bij het veilig thuiskomen van de deelnemer indien deze de weg niet meer weet.

Leefstijlmonitoring
Ook zal een groep thuiswonende cliënten die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis worden voorzien van Virtuele Thuiszorg-oplossingen. Het gaat om ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis blijven liggen omdat zij bijvoorbeeld een zeer beperkt netwerk hebben en er dus niet voldoende toezicht is thuis. Zo kan leefstijlmonitoring worden ingezet voor onder meer het meten van slaapritme en verplaatsactiviteiten. In combinatie met slimme alarmering zorgt dit ervoor dat de cliënt eerder en verantwoord naar huis kan.

Nauw betrokken blijven
“Wij zijn erg blij met deze subsidies omdat e-health mede door de coronacrisis steeds belangrijker wordt. Juist in deze tijd hebben we het belang van zorg op afstand gemerkt. Je wilt graag nauw betrokken blijven bij je cliënt en door de inzet van e-health blijft dit mogelijk, ook als zorg/hulp niet meer achter de voordeur plaatsvindt. Dit is prettig voor de cliënt. Daarnaast kan zorg op afstand ook zorgen voor meer ruimte in het team voor andere cliënten”, aldus Lianne van der Tuin, junior innovatieadviseur.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.