Curadomi Katwijk deelt ervaring thuiszorg met Kees van der Staaij

Curadomi Katwijk deelt ervaring thuiszorg met Kees van der Staaij

Curadomi Katwijk deelt ervaring thuiszorg met Kees van der Staaij

Wijkverpleegkundige Nicoline Kraijenoord heeft SGP-leider Kees van der Staaij uitgebreid bijgepraat over ontwikkelingen in de thuiszorg. Van der Staaij was op bezoek in de gemeente Katwijk en ging ook in gesprek met onze Curadomi-collega. Hij wilde graag horen tegen welke knelpunten zij aanloopt in de praktijk.

Nicoline benoemde een aantal prangende thema’s die het mooie werk in de thuiszorg momenteel moeilijk maken. Zo vroeg zij aandacht voor de administratieve ballast die ten koste gaat van de tijd dat er daadwerkelijk zorg wordt verleend. “Durft de politiek en durven verzekeraars te vertrouwen in de kennis en kunde van hoog opgeleide HBO-verpleegkundigen?”

Daarnaast was er aandacht voor de beperkte tarieven in de thuiszorg, die de werkdruk extra hoog maken. Nicoline vroeg ook aandacht voor een betere samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld de huisartsen en de positie van mantelzorgers die steeds vaker kampen met overbelasting.

Van der Staaij merkte op dat er in de politiek lovend wordt gesproken over de wijkverpleegkundige. Hij wil af van de verschillende geldstromen die persoonsgerichte zorg moeilijk maken. Nu wordt een deel van de thuiszorg betaald door de zorgverzekeraar, een deel door de gemeente en een deel door de rijksoverheid.

“Al met al was het een prettig gesprek”, blikt Nicoline terug. “Ik heb ervaren dat meneer van der Staaij goed luisterde naar de signalen uit de praktijk en dat hij en zijn collega Tweede Kamerleden, steeds proberen in te haken op wat zij vanuit de praktijk horen. Juist nu de wijkverpleegkundige zo in de belangstelling staat was dit een prachtige gelegenheid om mede namens mijn collega’s onze stem te laten horen!”

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 2583

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.