Basisschoolleerlingen schrijven 6000 kaarten tegen eenzaamheid

Basisschoolleerlingen schrijven 6000 kaarten tegen eenzaamheid

Basisschoolleerlingen schrijven 6000 kaarten tegen eenzaamheid

Afgelopen week hebben ruim 6000 leerlingen van diverse scholen in Nederland een kaartje versierd en geschreven voor hun kennissen en de cliënten van Agathos, Curadomi of Lelie zorggroep Wonen zorg en welzijn. De actie was een initiatief van de zorg- en hulpverleningsorganisaties, in het kader van de week tegen eenzaamheid. In deze week wordt er landelijk extra aandacht besteed aan eenzaamheid.

Een van de deelnemende scholen is de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven. Door drie ambulant hulpverleners van Agathos werd op de school uitleg gegeven over wat eenzaamheid is. De leerlingen van groep 5, 6, 7, en 8 gingen vervolgens enthousiast en ijverig aan de slag met het versieren van de kaarten. De meeste leerlingen hadden al iemand in gedachten wie zij hun kaart gingen sturen. Ook de Groen van Prinstererschool uit Katwijk deed mee. De door de leerlingen versierde kaarten zijn uitgedeeld aan cliënten van Curadomi Katwijk, die hier erg blij mee waren.

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam, maar ook bijna de helft van de jongeren voelt zich regelmatig eenzaam. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Mensen die zichzelf regelmatig eenzaam voelen kunnen terecht op dewebsite www.stopeenzaamheidzelf.nl, een initiatief van Agathos ambulante hulpverlening, in samenwerking met de NPV en HiP.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.