Symposium Het zal onze zorg zijn!

Symposium Het zal onze zorg zijn!

Symposium Het zal onze zorg zijn!

Hoe houden we de zorg menselijk en tegelijk betaalbaar in tijden van vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en een groei van mogelijkheden in e-health? Die vraag staat centraal tijdens het symposium Het zal onze zorg zijn! dat Lelie zorggroep, de NPV - Zorg voor het leven en Pro Life Zorgverzekeringen organiseren op D.V. 8 november in Ede.

Nu er veel veranderingen op stapel staan is het tijd om na te denken over de gevolgen en op welke manier we zelf kunnen bijdragen.Het symposium richt zich op zorgvragers, zorgverleners, mantelzorgers, kerken, politici etc.

Nederlanders leven steeds langer en ze leven steeds vaker in een goede gezondheid. Toch stijgen de zorguitgaven snel waardoor de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang komt. Gezondheidseconoom prof. dr. Johan Polder gaat tijdens het symposium in op deze uitdaging. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de curatieve zorg en de langdurige zorg? Welke keuzes vraagt dit van de overheid en van ons allemaal? Is onze zorg ook onze zorg?

Sociologe dr. ir. Marja Jager - Vreugdenhil laat bezoekers zien dat onze verzorgingsstaat op zijn eind loopt. De participatiesamenleving zoals het kabinet-Rutte die beschrijft is er ook nog niet. Hoe organiseren we in 2030 de zorg voor elkaar? Kunnen we de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen meer met familie, vrienden en buren vormgeven of kunnen kerken hierin een rol spelen?

Naast de lezingen van de hoofdsprekers hebben deelnemers een ruime keus uit tien workshops die rond een specifiek thema handvatten geven om zelf in actie te komen. Onder meer staan op het programma:

-          Mantelzorg: gaan we in ons leven rekening houden met zorgverlof en mantelzorgtaken? En wat en wie is daarvoor nodig?

-          Onderlinge zorg in kerken: hoe ziet de praktijk van de onderlinge zorg in kerken er nu uit en hoe zouden we dit nog beter kunnen doen?

-          Dezoektocht naar nieuwe sociale woonvormen om gelukkig samen oud te worden: welke mogelijkheden bieden sociale woonoplossingen zoals hofjes, meergeneratiewoningen, knarrenhoven en zorgerven?

Het symposium wordt gehouden op de Christelijke Hogeschool Ede van 13.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: www.hetzalonzezorgzijn.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.