Huishoudelijke zorg met een plus; Pilot HZib geslaagd!

Huishoudelijke zorg met een plus; Pilot HZib geslaagd!

Huishoudelijke zorg met een plus; Pilot HZib geslaagd!

In 2016 hebben vier zorgaanbieders, waaronder Lelie zorggroep, een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de medewerker die huishoudelijke zorg levert tegelijk ook lichte individuele begeleiding (HZib) kan leveren. De andere aanbieders zijn: Buurtdiensten, Cleijenborch en Iriz Zorg en Welzijn. Doel is dat cliënten langer zelfstandig thuis kunnen wonen met de best passende en goedkoopste ondersteuning. Dit betekent afbouwen van zorg of voorkomen van opname.

Huishoudelijke zorg met individuele begeleiding is hulp aan een specifieke groep mensen, met een lichte begeleidingsvraag die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen.
De individuele begeleiding is aanvullend op de taken die vallen onder ‘huishoudelijke zorg’.
Met de inzet van met name wat praktische begeleidingsactiviteiten door de medewerker ‘huishoudelijke zorg’ wordt inzet van een aparte bouwsteen ‘Begeleiding thuis’ voorkomen of uitgesteld. Dat scheelt ook weer een extra professional in huis.

Individuele begeleiding kan voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt, schuldlasten oplopen, vervuiling verergert en de problemen toenemen in plaats van opgelost worden. In het geval van gezinnen kan het voorkomen dat kinderen opgroeien in een onveilige situatie en wellicht het voorkomen van een uithuisplaatsing.

De resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief. De pilot zal nu worden uitgebreid. Ook andere zorgaanbieders die huishoudelijke zorg leveren in de Oosterschelderegio sluiten aan. Gemeenten bekijken samen met zorgaanbieders hoe deze nieuwe werkwijze een vaste plaats kan krijgen binnen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.

Bron: https://www.swvo.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij