audit

audit

audit

Laatst heeft de ISO certificeringsaudit plaats gevonden en is in de organisatie getoetst of de organisatie nog steeds voldoet aan alle normen van het ISO 9001 2015 Kwaliteitskeurmerk.
We hebben deze toets met zeer goed resultaat doorstaan. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd alleen aandachtspunten waar we komend jaar met elkaar aan gaan werken.

We komen opnieuw in aanmerking voor het kwaliteitscertificaat!

De woorden van de auditor ‘’Jullie zijn met elkaar ontzettend goed bezig. Jullie hebben aangetoond dat er met veel liefde en gedrevenheid gewerkt wordt en dat dit werk gedaan wordt conform de kwaliteitseisen. Ik zou het wel willen, maar kan géén verbeterpunten voor jullie regio noemen. Gefeliciteerd. " deden ons dan ook erg goed.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij