Divisieraad | Curadomi

Divisieraad

Divisieraad

Bij Curadomi werken christenen samen om goede en liefdevolle thuiszorg te bieden vanuit een christelijke zorgvisie. Christelijke zorg kent een rijke traditie. Maar hoe houden we die levend bij onze medewerkers? En wat mogen onze cliënten daarvan verwachten? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen met onze zusterorganisatie Agathos thuiszorg? Met die vragen houdt de divisieraad van Curadomi zich bezig. Vanuit haar visie op de identiteit geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Lelie zorggroep. Verder denkt de raad mee hoe Curadomi-medewerkers kunnen worden toegerust om zich te bezinnen op de identiteit en de vertaling daarvan naar de zorg- en hulpverlening in de praktijk. 

Elke divisie van Lelie zorggroep heeft een eigen divisieraad. Lees hier meer over de positie van divisieraden binnen Lelie zorggroep.

De divisieraad van Curadomi bestaat momenteel uit vijf leden:

Corrie Vroon (voorzitter), Christa Lubben (secretaris), Stephan Bol,Geertje van Barneveld en Gea Rinkema.

Heeft u een vraag of suggestie voor de divisieraad? Mail naar divisieraadcuradomi@leliezorggroep.nl  

 

Stephan Bol is manager van de afdeling marketing en communicatie bij Lelie zorggroep. Daarnaast is hij voorzitter van de divisieraad van Curadomi. Hieronder legt hij uit waarom hij zich hier graag voor inzet:

Waarom wilde je zitting nemen in de divisieraad?

"Ik vind het fijn om in mijn werk een stukje van mezelf te leggen. Ook van mijn christen-zijn. Dat was ook een belangrijke reden waarom ik bij Lelie zorggroep wilde werken. Hier kan ik mijn talenten ontwikkelen en die tegelijk in dienst stellen van God en mijn naaste. Bij Lelie zorggroep ontmoet ik veel collega's die om vergelijkbare redenen juist hier willen werken. Maar wat betekent die identiteit dan voor het werk van elke dag? Dat vind ik een boeiende vraag. Daar spreek ik over met collega's van alle divisies en krijg ik heel mooie antwoorden op. Door deze te bundelen, te bespreken in de divisieraad en op grond daarvan de leiding van de organisatie te adviseren, kunnen we van onze identiteit levend houden. Identiteit mag nooit een papieren werkelijkheid zijn, maar moet altijd inspireren en motiveren tot daden in de praktijk! Ik voel me verwant met alle onderdelen van Lelie zorggroep, maar vanuit mijn kerkelijke achtergrond staat Curadomi het dichtst bij mij."

Wat hoop je te bereiken?

"Ik hoop dat we kunnen stimuleren dat in de hele organisatie het gesprek over onze christelijke identiteit weer wordt gevoerd. Dat we helder voor ogen krijgen wat die identiteit betekent voor onze cliënten. Wat mogen zij verwachten? Voor onze medewerkers: hoe geven zij hun geloof handen en voeten in hun werk? Hoe willen zij daarin toegerust worden? En ook voor het bestuur: hoe behouden we onze eigenheid in een tijd waarin de zorg verandert, gemeenten en verzekeraars steeds meer eisen stellen?"

Wat is voor jou ‘christelijke zorg’?

"Christelijke zorg is voor mij (professionele) zorg die wordt verleend vanuit een navolging van Christus. Hij gaf ons de opdracht te zorgen voor onze naaste. Barmhartig te zijn. Goed te doen. En Hij gaf ons daarin het ultieme voorbeeld. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht, zegt een lied. Dat vertelt voor mij eigenlijk het hele verhaal. Tegelijk besef ik me dat lang niet iedereen er op die manier in staat. Dat maakt het juist zo boeiend om hierover samen in gesprek te gaan."

Wat is je favoriete Bijbelvers?

"Ik ben opgegroeid in de hervormde dorpskerk van Hazerswoude. Een prachtig oud gebouw met twee gebrandschilderde ramen. Een daarvan verbeeldt de voetwassing, waarbij je Jezus geknield ziet zitten bij zijn discipelen. Daaronder staat de tekst 'Opdat gij doet, gelijk Ik u gedaan heb' uit Johannes 13. Als kind kijk je jaren op tegen zo'n tekst. Maar naarmate je ouder wordt, is die steeds meer voor me gaan betekenen. Hij geeft richting aan mijn leven: ik mag Jezus navolgen in dienstbaar zijn aan anderen. Dat maakt van geloven een werkwoord."

Wie heeft jou het meest geïnspireerd over het thema zorg en waarom?

"De vele medewerkers van Lelie zorggroep. De verhalen die ik van mijn collega's hoor over hoe hun zorg het verschil mag maken in het leven van elke dag, inspireren mij enorm. Hun verhaal wil ik vertellen, omdat ik geloof in de meerwaarde van deze zorg. Het verhaal dat ik niet snel zal vergeten, is het verhaal van meneer Haveman uit Kampen. Hij woonde op de zesde etage van een flat in Kampen. Vanwege zijn beademingsmachine was hij drie jaar niet de deur uit geweest. De medewerkers van Curadomi waren zijn venster op de wereld. Wat een mooie rol mogen wij hebben in het leven van onze cliënten. Onderschat dat niet!"

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.