Divisieraad | Curadomi

Divisieraad

Divisieraad

Bij Curadomi werken christenen samen om goede en liefdevolle thuiszorg te bieden vanuit een christelijke zorgvisie. Christelijke zorg kent een rijke traditie. Maar hoe houden we die levend bij onze medewerkers? En wat mogen onze cliënten daarvan verwachten? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen met onze zusterorganisatie Agathos thuiszorg? Met die vragen houdt de divisieraad van Curadomi zich bezig. Vanuit haar visie op de identiteit geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Lelie zorggroep. Verder denkt de raad mee hoe Curadomi-medewerkers kunnen worden toegerust om zich te bezinnen op de identiteit en de vertaling daarvan naar de zorg- en hulpverlening in de praktijk. 

Elke divisie van Lelie zorggroep heeft een eigen divisieraad. Lees hier meer over de positie van divisieraden binnen Lelie zorggroep.

De divisieraad van Curadomi bestaat momenteel uit vijf leden:

Stephan Bol (voorzitter), Christa Lubben (secretaris), Janske Visscher, Ria Boele en Corrie Vroon.

Heeft u een vraag of suggestie voor de divisieraad? Mail naar divisieraadcuradomi@leliezorggroep.nl  

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 2583

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.