Elise: casemanager dementie in Assen

Elise: casemanager dementie in Assen

Elise: casemanager dementie in Assen

Binnen ons thuiszorgteam is sinds januari onze collega Elise begonnen als casemanager dementie. Eind vorig jaar heeft zij na een studie het certificaat hiervoor behaald.

We hebben haar gevraagd iets te vertellen over haar werk, zodat u een idee krijgt wat een casemanager zoal doet.

 Elise: “Een casemanager dementie is een onafhankelijk en vast vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden bij (een vermoeden van) dementie. Ik kan informatie geven en de cliënt begeleiden met als doel zo lang mogelijk thuis te wonen. Zo kan ik meedenken, adviseren, de zorg coördineren en helpen keuzes te maken. Daarnaast bied ik een luisterend oor aan zowel de cliënt als de familieleden. Op die manier kan ik hen helpen om te leren gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.”

Hoe ziet dit er in de praktijk dan uit?
Elise: “De ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag. Naast vaste bezoekmomenten aan huis ben ik telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies. Vragen die bijvoorbeeld gesteld kunnen worden zijn: Wat is de oorzaak van de ziekte? Hoe nu verder? Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van ondersteuning zoals zorg en dagbesteding? Is er ook begeleiding voor de mantelzorger(s)?
Er kan een beroep op mij gedaan worden bij vermoedens van dementie of vanaf het moment dat de diagnose is gesteld. Men kan mij dan, geheel vrijblijvend, bellen.  Voor het inzetten van het casemanagement is geen verwijzing of indicatie nodig. Trouwens, ook een huisarts, geriater of andere hulpverlener kan contact met mij opnemen. Het casemanagement wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (zonder eigen bijdrage) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (dan is er wel een eigen bijdrage).”

Wij zijn heel blij dat Elise binnen ons team nu aan de slag kan en wensen haar veel succes toe!

Hebt u vragen dan kunt u bellen of mailen naar:
Elise Huizenga
T 06 10 47 50 96
E e.huizenga@leliezorggroep.nl
W curadomi.nl/assen

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij