Kijken naar wat nog wél mogelijk is bij dementie

Kijken naar wat nog wél mogelijk is bij dementie

Kijken naar wat nog wél mogelijk is bij dementie

Ria Visser is Casemanager Dementie bij Curadomi. Zij helpt mensen met dementie en hun mantelzorgers omgaan met veranderingen in hun leven.

Hoe lang werk je al bij Curadomi?
"Ruim twee jaar"

Wat doe je en wat motiveert je?
"Ik begeleid mensen met geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte die veel gevolgen heeft en vaak erg moeilijk is voor zowel de persoon zelf als voor de familie. Het boeit me enorm om samen met hen te kijken naar wat nog wél mogelijk is. Er is vaak nog heel veel te doen om het dagelijks functioneren, met steun en hulp, goed te kunnen laten verlopen. Daarvoor is het belangrijk dat er al vroeg begeleiding ingeschakeld wordt. Ik kan en mag dan ‘meelopen’ met iemand met dementie en zijn mantelzorgers."

Wat is jouw rol precies?
"Ik werk samen met de huisarts en andere hulpverleners die betrokken zijn, of schakel hen in overleg in als dat nodig is. De persoon met dementie en de mantelzorgers ervaren vaak veel steun daardoor en het geeft mij enorm veel voldoening als ik zie dat er (weer) een stuk rust is en een zinvol ervaren leven."

Heeft u ook vragen over dementie? Mail dan naar teamermelo@leliezorggroep.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij